Yhteistyökumppanit:

 

 

 

Tule mukaan suojelemaan tulevaisuutta!

 

Tammelan kunnan alueella on yli 200 järveä ja lampea. Ne ovat tärkeä osa Tammelan omaleimaisia, kauniita maisemia. Ne antavat myös mainiot mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja ovat olleet kasvattamassa kesäasukkaiden määrää merkittäväksi.

Järvet ja lammet ovat luonnontilassa kauniita ja puhtaita.

Ihmiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa olennaisesti vesistöjen säilymiseen puhtaina. Vesistöjen suojeluyhdistykset vapaaehtoisine jäsenineen kunnostavat ja hoitavat mm. vesi- ja rantaluontoa virkistysmahdollisuuksien ja arvokkaiden maisemien palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Yhtenä keskeisenä päämääränä on vesistöjen luontainen tila, johon aina EU:n vesipolitiikkaa myöten pyritään.

Tammelan suurimmat järvet ovat Pyhäjärvi, 2300 ha, Kuivajärvi 800 ha, Mustialanlammi 23 ha, Kaukjärvi 200 ha, Liesjärvi 845 ha, Oksjärvi 299 ha, Ruostejärvi 180 ha, Pehkijärvi 175 ha, Jänijärvi 83 ha, Tanilanlammi 6 ha, Heinijärvi 126 ha sekä Pääjärvi 120 ha.
Näiltä sivuilta löydät suojeluyhdistykset ja voit liittyä jäseneksi. Voit keskustella esimerkiksi vesistöjen kunnosta, hoidosta ja nykytilasta. Voit lukea asiaan liittyviä uutisia ja blogeja.

YHDISTYSTEN JÄSENET! KUN MUUTATTE, NIIN ILMOITTAKAA UUSI OSOITE YHDISTYKSEEN, NIIN SAATTE JÄSENKIRJEEN JATKOSSAKIN! KIITOS!

 

Yhdistysten toimenpidekohteiden esittelyä Lauantaina 8.6.2019 Kello 12 - 15 .Tulkaa tutustumaan siihen mitä on järvien hyväksi tehty!!!! TARKEMMAT TIEDOT TÄSSÄ ALLA OLEVASSA LINKEISSÄ!

 

kvvy.fi/yhdistys/loimijoki/avoimetkunnostuskohteet2019/

kvvy.fi/wp-content/uploads/2019/05/tulostettava_esite_avoimet_kunnostuskohteet2019.pdf

 

Tammelan Pyhäjärven - Kuivajärven kaislanniittokoneen- ja isosorsimon torjunnan esittely tapahtuu osotteessa Forssantie 410. Paikka löytyy saman tien varrelta, kun Tammelan matonpesupaikka Pyhäjärven rannassa.

www.tammelanjarvet.fi/images/uploadedimages/kaisla1.pdf

www.tammelanjarvet.fi/images/uploadedimages/kaisla2.pdf

www.tammelanjarvet.fi/images/uploadedimages/Kaislaleikkurin%20kayton%20pelisaannot1.pdf

ISOSORSIMON TUNNISTUS JA TORJUNTATIETOA ALLA OLEVASTA LINKISTÄ!

www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2019/05/Isosorsimoesite_0.4.pdf

Koneellisen hapetuksen esittelyä ja happimittauksia esitellään Mustialan saunan luona olevalla pisteellä. Em. esittelyt Lauantaina 8.6.2019 kello 12.00 - 15.00 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Hapetuksen tuloksia nähtävillä alla!

Mustialanlampi

images/uploadedimages/Mustialanlammi 8 2019(1).xls

Kaukjärvi 

images/uploadedimages/Kaukjärvi 6 2019(1).xls

 

 

 

 

TÄRKEÄ TIEDOTUS TAMMELAN PYHÄJÄRVEN- KUIVAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN JÄSENILLE!!

JÄSENKIRJE JA JÄSENMAKSULAPPU POSTITETAAN KESÄN AIKANA!

 

 

KIITOS! 

 TIEDOTUS!

 

HUOMIO !!!! TERVETULOA KAIKKI KIINNOSTUNEET!

WAHRENOPISTOSSA KEVÄÄN AIKANA MAKSUTTOMIA LUENTOJA VESISTÖJEN SUOJELUUN LIITTYEN !!!!

TIETOA ALLA OLEVASTA LINKISTÄ!

kvvy.fi/yhdistys/loimijoki/luennot2019/

Kalakannoista ja virtavesistä alta tietoa!

kvvy.fi/wp-content/uploads/2019/04/heikki_holsti_koukuttaako_loimijoki_-kalastajan_luentosarja2019_kvvy_pienempi.pdf

kvvy.fi/wp-content/uploads/2019/04/mikko_pietila_teuronjoen_kalataloudellinen_kunnostussuunnitelma_luentosarja2019_kvvy.pdf

Loppuuko Loimijoesta vesi tietoa alta!

kvvy.fi/wp-content/uploads/2019/05/milla_torkkel_loppuuko_loimijoesta_vesi_luentosarja2019_kvvy_pieni.pdf

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 

Miten kotijärvi kunnostetaan alta!

kvvy.fi/wp-content/uploads/2019/05/suvi_makela_miten_kotijarvi_kunnostetaan_luentosarja2019_kvvy.pdf

helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38819/YO_2010_Rehevoityneen_jarven_kunnostus_ja_hoito.pdf

 Suvi Mäkelän luento alla!

www.youtube.com/watch

 Kunnostuhankkeen video alla!

www.youtube.com/watch

 

 Voiko Loimiloessa uida? Luentovideo alla!

www.youtube.com/watch

 

 Valuma-aluekunnostus yksittäisten toimenpiteiden sijaan liittyvää tietoa alla olevasta linkistä

blog.hamk.fi/ojatkuntoon/valuma-aluekunnostus-yksittaisten-toimenpiteiden-sijaan/

 

 Alla olevasta linkistä näkee Kuhalankosken virtaamat!

wwwi2.ymparisto.fi/i2/35/q3509150y/wqfi.html

Vieraslajin tunnistaminen ja leviämisen estäminen!

www.vieraslajit.fi/lajit/MX.40510/show

 

Tässä alla olevasta linkistä avautuu tiedosto Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys!

Asia oli esillä kokouksessa 21.4.2018 Mustialassa! Tämä raportti kannatta lukea kunnolla!

 www.doria.fi/bitstream/handle/10024/147801/Raportteja%2080%202017.pdf

 

Juoksutussäännön kaavio alla:

images/uploadedimages/pyhäjärven säännöstely 1b.jpg

 

Pyhäjärven -Kuivajärven suojelu Facebook ryhmä perustettu! Käykää tykkäämässä!

 

www.facebook.com/TPKSY/

 

Pyhäjärven vedenkorkeuden vaihtelu 2000-luvulla esitys alla! HUOMIO!

images/uploadedimages/2000-luvun vedenpinnat Pyhäjärvellä.pdf

images/uploadedimages/2000-luvun vedenpinnat Pyhäjärvellä(1).ppt

 

 Peltojen eroosioherkkyydestä alla:

www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html

 

 Uusi kirja on ilmestynyt! Vesiensuojelun perusteet!

www.ellibs.com/fi/book/9789521363986/vesiensuojelun-perusteet-ja-vesistojen-kunnostus

 

Vesiuomien maa-aineksien huuhtoutumisriskit:

metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html

 

 

Pyhäjärven tietoa alla olevasta linkistä!

wwwi2.ymparisto.fi/i2/35/l359311002y/wqfi.html

Eri järvien vedenkorkeus tietoja alla olevasta linkistä! 

Tammela, Pyhäjärvi, Saarensalmi:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3509110.htm

Kuhalankoski padon yläpuoli:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3509210.htm

Loimijoki Forssa: 

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3510800.htm

Loimijoki Ypäjä:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3509230.htm

Tammela, Kuivajärvi:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3509161.htm

Tammela, Liesjärvi:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3509140.htm

Tammela, Mustialanlammi:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/image/bigimage/W3509118.htm

Muita Hämeen järviä:

wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/ham.htm

Tietoa kalstajille Ottioppaasta, linkki alla.

www.ottiopas.fi/#!/

Järviwiki-sivustolle alla olevasta linkistä! 

www.jarviwiki.fi/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi_(35.931.1.002)

 

  

 veli-jaakko.anttila1(at)hotmail.com


Sivuja ylläpitää Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys ry.


 

 

 

 

 

 

 

 

Login